Wat zijn natuurlijke wijnen? Je hoort al een twintigtal jaren praten over biowijn, biodynamische wijn, wijn van druiven van biologische teelt, eerlijke wijn ... Al deze wijnen worden nu verzameld onder de gemeenschappelijke noemer "natuurlijke wijnen" Jammer genoeg moet ik soms vaststellen dat biologisch geteelde druiven nog geen garantie bieden voor een natuurlijke wijn. Wat versta ik dan onder natuurlijke wijnen? Natuurlijke wijnen zijn wijnen waar vanaf de wijngaard tot in de fles zo weinig mogelijk wordt tussengekomen.

Een natuurlijke wijn kan je alleen maar maken van zeer gezonde druiven. De gezondste druiven krijg je van een wijngaard die microbiologisch in evenwicht is; dus een wijngaard waar geen chemicaliën gebruikt worden om alle "ongedierte" te doden. Dit zijn meestal wijngaarden waar biologisch of biodynamisch gewerkt wordt, en waar juist zo min mogelijk tussengekomen wordt om het natuurlijke evenwicht niet te verstoren. De druiven van deze wijngaarden zijn dus "van nature" evenwichtig en hebben ook voldoende eigen gistcellen op hun pel om een spontane gisting op gang te brengen. Zo moeten er dus geen fabrieksgisten (dikwijls dan nog aromagisten) aan het druivensap toegevoegd worden om de gisting op gang te brengen. Het sap van deze druiven is ook "van nature" sterk genoeg om zichzelf te beschermen waardoor het niet nodig is zwavel toe te voegen tegen oxidatie. Bij natuurlijke wijnen gaat men de spontaan op gang gekomen gisting ook spontaan laten eindigen. Dit in tegenstelling met de industriële of artificiële wijnen waar men vaak door het toevoegen van chemicalieën de gisting vroegtijdig gaat stopzetten omdat de wijn "de markt" op moet maar eigenlijk nog niet klaar is. Dan moet men natuurlijk weer gaan aanzoeten, aanzuren of ontzuren.

De natuurlijk en traag vergiste wijn zal weer een natuurlijk evenwicht vinden en zichzelf opnieuw beschermen zonder dat er gezwaveld moet worden. De onevenwichtig "gemaakte" wijn daarentegen zal weer stevig "gestabiliseerd" moeten worden met de nodige zwavel en industriële technieken. De natuurlijke wijnen zijn niet alleen gezonder, maar vaak ook evenwichtiger, expressiever en complexer dan klassieke wijnen.

Als uw verstand het hier moeilijk mee heeft, luister dan maar naar uw lichaam ...U zal het verschil ook voelen.

Bij de details van onze wijnen staat steeds aangegeven of het om een 'natuurlijke wijn' gaat.

Jan Borms